Windscherm Calandkanaal
bouwjaar 1983 - 1985
architect Maarten Struijs
(gem. werken Rotterdam)


Het beeld van beton

Haast twee kilometer lang is het lint van holle zuilen dat zich in de Rotterdamse Europoort aftekent tegen hoge wolkenluchten.

Deze lange rij stoere wachters -gebouwd om schepen beschutting te geven- levert niet alleen een beeld met allure op, maar is bovenal: toonbeeld van pure bouw-kunst en -kunde. Het beeld van beton.

Dat het zorgvuldig omgaan met vorm, constructie en materialen tot een groot(s) gebaar kan leiden, dat laat dit kunstwerk immers in alle opzichten zien.

Betonnet is een middelgroot -dus flexibel- aannemingsbedrijf. Met allure, zowel op het gebied van beton- en gevelonderhoud als bij de uitvoering van tal van andere bouwkundige werkzaamheden.

Met kennis van zaken en vakkundig personeel willen wij even zorgvuldig als gedegen omgaan met aan ons toevertrouwde opdrachten. En meebouwen aan het beeld van vandaag en morgen.

Of uw opdrachten groot of klein zijn: vakmanschap, inzet, aandacht voor vorm, konstruktie en toegepaste materialen, voor ons zijn dat geen holle begrippen.